Genç sanatçıları desteklemek amacıyla Anel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çelikel tarafından, kurulan Galeri 5’te, “Devir” projesi ikinci ayını tamamladı.

Gizem Karakaş’ın inisiyatifiyle gerçekleşen proje süresince, her ay bir sanatçı olmak üzere, toplam 12 sanatçı sergi mekanını bir atölye olarak kullanarak mekana özgü işler üretecekler. Sanatçılar atölye sürelerini doldurduktan sonra ürettikleri iş(ler)i mekana yerleştirecekler ve bir yılın sonunda Ocak 2020’de sergi aynı isimle açılacak. Sergi aynı zamanda Galeri 5’in 10. yıl sergisi niteliğinde olacak.

Devir projesinin ikinci sanatçısı Lara Ögel Galeri 5’te konumlandırdığı eserini şöyle anlatıyor:

“Şubat ayında Sena Başöz’e Yalnız Selviler isimli işi bıraktım.
Merve Ünsal’ın bırakmış olduğu işlere bakıyorum, kendi konumuma bakıyorum, Anel İş Merkezi’ne ve de Galeri 5’e girip çıkan insanları izliyorum. Merve’nin ipuçlarında dikkatimi çeken ‘hareket eden bedenler’ galeri alanına girip çıkıyor, onların çizdiği yolları A5 kağıtlarında krokiler yaratarak izlerini kırmızı keçeli kalemle takip ediyorum. Ümraniye’ye eskiden Yalnız Selvi denirmiş. Birkaç selvi, mezarlık ve aralarında birkaç ev dışında başka bir şey de yokmuş. Kendimi ve mekana girip çıkan diğer insanları da birer Yalnız Selvi olarak görüyorum. Çizdiğim haritaları mezar taşlarına işliyorum ve yollarını kırmızı yün iplik ile dolduruyorum. Seçtiğim dört adet krokiyi saksıya dönüştürerek Sena’ya ve sonrasında mekanı besleyecek olan sanatçılara büyütmeleri için bir selvi fidanı bırakıyorum. Clara Rockmore’un fotoğrafını da Yalnız Selvi’nin büyümesini izlemesi için ilk yerleştirildiği yerinden oynatıp zemine yaklaştırıyorum.

Ümran kelimesi Arapça dilinde refah, kalkınmış, gelişmiş, işlenmiş olması ve medeniyet anlamlarına gelmekte. Mermerin malzeme olarak katılığı ve kararlılığı Ümraniye’de gelişen kurumsal binaları simgelerken, kırmızı yün iplik ise organik ve yumuşak olmasıyla hem mermerle olan ilişkisinde bir tezatlık yaratıyor hem de hepimizin varoluşsal temsiline denk geliyor.”

2010 yılında, Anel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çelikel tarafından, sanata ve genç sanatçılara destek vermek amacıyla Anel İş Merkezi girişinde açık bir galeri alanı olarak kurulan Galeri 5’te, “Devir” projesi Ocak ayında başladı.

Gizem Karakaş’ın inisiyatifiyle gerçekleşen proje süresince, her ay bir sanatçı olmak üzere, toplam 12 sanatçı sergi mekanını bir atölye olarak kullanarak mekana özgü işler üretecekler. Sanatçılar atölye sürelerini doldurduktan sonra ürettikleri iş(ler)i mekana yerleştirecekler ve bir yılın sonunda Ocak 2020’de sergi aynı isimle açılacak. Sergi aynı zamanda Galeri 5’in 10. yıl sergisi niteliğinde olacak.

Devir projesinin ilk sanatçısı Merve Ünsal Galeri 5’te konumlandırdığı eserini şöyle anlatıyor:

“Galeri 5’te Ocak ayında geçirdiğim 1 ay boyunca (haftada 2 mesai gününden 8 güne tekabül ediyor), Anel İş Merkezi’nin girişinde yer alan bu yarı açık mekanı tanımlayan şeyin geçiş alanı olma hali olarak algıladım. Gelip giden insanların sesleri, galerinin içindeki nispeten daha sakin bölgede yapılan telefon konuşmaları, hareket halinde olan bir beden üzerine düşünmeye itti. Mekanda belli zamanlarda erbabı olan kişiler tarafından çalınmayı bekleyen bir piyano vardı, aktifleştirilme ve ima edilme kendini belli etmeye başladı. Mevcudiyet ve hareket alanları, sıkıştırılmış havayı ellerle yoğurma üzerine gitmeye başlayınca da en büyük ustasının bir kadın olduğu teremin enstrümanı ufukta belirdi.

Araçsallaştırılmış 4 parçadan oluşuyor. Birincisi, duvarlara takılmış olan araba antenleri. Metro durağıyla Anel İş Merkezi arasındaki yoldaki oto sanayi ve bu yolun yüründüğü bir ay boyunca parçalarına ayrılan bilimum arabalar ve tereminin yarattığı alana atıfta bulunabilecek en basit yapı taşları. İkincisi, Clara Rockmore’un bir fotoğrafı. Clara, teremin enstrümanının belki en meşhur ustası.Devir’in kurallarının yazdığı foreks baskılarla aynı biçimde basılmış fotoğrafı, hem antenleri dillendiriyor, hem de Devir’in koruyucu azizi olarak konumlanıyor. Üçüncüsü, günde bir kere çalabilecek ya da çalınabilecek olan Türkiyeli teremin sanatçısı Meczup’un Sworn Motherparçası. Dördüncüsü ise 1 Şubat 2019’da galeri mekanını, sergiyi ve Gizem Karakaş’ın başlatmış olduğu durumu devralan Lara Ögel’e bırakılmış olan, yine 50x50cm foreks üzerine yazılmış kişisel bir not.

Rıdvan Çelikel tarafından kurulan Galeri 5, Ocak ayı itibariyle bir sene boyunca “Devir” projesine ev sahipliği yapıyor. Gizem Karakaş’ın inisiyatifiyle gerçekleşen proje süresince, her ay bir sanatçı olmak üzere, toplam 12 sanatçı sergi mekanını bir atölye olarak kullanarak mekana özgü işler üretecekler. Sanatçılar atölye sürelerini doldurduktan sonra ürettikleri iş(ler)i mekana yerleştirecekler ve bir yılın sonunda Ocak 2020’de sergi aynı isimle açılacak. Sergi aynı zamanda Galeri 5’in 10. yıl sergisi niteliğinde olacak.

“Devir” projesi bireysel ve kolektif üretim, izleyici ve üretici, sınırlar ve özgürlük alanları arasındaki dinamikleri araştırıyor. Bu bağlamda projede yer alan sanatçıların seçimi bir “devir” sistemi ile belirleniyor olacak: Ocak ayında projeyi başlatmak üzere seçilen sanatçı, Şubat ayında mekanı kendisinden devralacak sanatçıya karar verirken, Şubat ayında çalışacak sanatçı, Mart ayında kendisi takip edecek olanı belirleyecek.

Sanatçılar üretimlerini içinde bulundukları mekanı, onu çevreleyen insanları, ilişkileri, dinamikleri sorgulayarak ve kendilerinden önce yapılan işlerin devamlılığını düşünerek ele alıyor olacaklar. Her ay başında, bir sanatçı mekandan ayrılıp bir diğeri mekana girerken bir devir teslim söyleşisi düzenlenecek. İzleyiciye açık olarak yapılacak bu söyleşide, ayrılan sanatçı işi ve süreci ile ilgili bir sonraki sanatçıyı bilgilendirirken yeni gelen sanatçı ona sorularını iletiyor olacak.